Produk Tensor Ring Untuk Individu - Special Edition Pendant - Teotihaucan / Lost Cubit Combo

Produk Tensor Ring Untuk Individu - Special Edition Pendant

Teotihaucan / Lost Cubit Combo

  • Ring Dalam (Sacred Cubit) menggunakan 3 coil dan memancarkan 144Mhz untuk Terapi Energi Fizikal.
  • Ring Luar (Lost Cubit) menggunakan 4 coil dan memancarkan 177Mhz untuk Terapi Energi Mental.
  • Kombinasi dua Cubit ini berfungsi paling baik untuk merawat sebarang masalah fizikal.
  • Harga di Pasaran: RM150
  • Harga Kami: RM57


Ulasan